Služby

 

Sme spoločnosť, ktorá poskytuje profesionálne služby v oblasti navrhovania nosných konštrukcií stavieb. Analyzujeme a navrhujeme nosnú konštrukciu tak, aby vyhovovala súčasným platným európskym normám a požiadavkám.

Využívame najmodernejšie technológie, aby sme čo najlepšie optimalizovali nosnú konštrukciu. Pomocou BIM (informačný model budovy) softvérov vieme redukovať chyby a nepresnosti na minimum, pričom sa zvýši efektivita plánovania vo všetkých fázach projektu. Vďaka technológiám BIM, klient získa lepšiu predstavu o výslednej podobe navrhovaného objektu a navyše tak vieme obmedziť kolízie jednotlivých prvkov a ušetriť čas a peniaze počas výstavby.

Ponúkame riešenia pri návrhu betónových, oceľových, drevených, murovaných a geotechnických konštrukcií. Vypracujem pre Vás statický posudok časti stavby, ale aj kompletný projekt statiky pre všetky fázy:

- dokumentácia pre územné rozhodnutie
- projekt statiky pre stavebné povolenie
- projekt statiky pre realizáciu stavby (realizačný projekt statiky)
- výrobná dokumentácia

 

STATICKÉ VÝPOČTY A PROJEKTY STATIKY STAVIEB

- statický výpočet a návrh nosnej konštrukcie stavby
- dynamické výpočty, posúdenie na seizmické zaťaženie

 

STATICKÉ POSÚDENIE EXISTUJÚCICH KONŠTRUKCIÍ

- statické posúdenie existujúcej stavby
- ohlásenie stavebných úprav – ak zásah nemá vplyv na nosnú konštrukciu

Oceľová konštrukcia
Rezidencia Tabáň
Bytové domy Bystrická
Oceľový most