NÁŠ TÍM

 

ZODPOVEDNÍ INŽINIERI, VEDENIE A MANAŽMENT

Ing. JÚLIUS BOČEK Ing. JÚLIUS BOČEK
Zakladateľ spoločnosti
Autorizovaný stavebný inžinier
Inžinier pre statiku stavieb
Ing. IYAD ABRAHOIM, PhD. Ing. IYAD ABRAHOIM, PhD.
Partner
Inžinier pre statiku stavieb
Železobetónové konštrukcie
Dipl.-Ing. JURAJ ORTUTA Dipl.-Ing. JURAJ ORTUTA
Autorizovaný stavebný inžinier
Inžinier pre statiku stavieb
Geotechnické konštrukcie
Ing. IVAN HOLLÝ, PhD. Ing. IVAN HOLLÝ, PhD.
Autorizovaný stavebný inžinier
Inžinier pre statiku stavieb
Železobetónové konštrukcie
Mgr. DOMINIKA BOČEKOVÁ Mgr. DOMINIKA BOČEKOVÁ
Dočasne mimo office
Mgr. MARTA BOČEKOVÁ Mgr. MARTA BOČEKOVÁ
Financie a kontrola
Rebeka Eliášová REBEKA ELIAŠOVÁ
Manažérka kancelárie

 

INŽINIERI A KONŠTRUKTÉRI PRE STATIKU STAVIEB

Ing. FILIP CHYLA Ing. FILIP CHYLA
Inžinier pre statiku stavieb
Ing. ŠTEFAN PAVČIAK Ing. ŠTEFAN PAVČIAK
Inžinier pre statiku stavieb
Oceľové konštrukcie
Ing. ANIKÓ NÉMETHOVÁ Ing. ANIKÓ NÉMETHOVÁ
Konštruktér pre statiku stavieb
Ing. PETER ONDRUŠ Ing. PETER ONDRUŠ
Inžinier pre statiku stavieb
Železobetónové konštrukcie
Bc. ADRIAN ONDÁK Bc. ADRIAN ONDÁK
Konštruktér pre statiku stavieb
Ing. IVAN STAROŇ Ing. IVAN STAROŇ
Konštruktér pre statiku stavieb
Bc. JAROMÍR RACHLER Ing. JAROMÍR RACHLER
Konštruktér pre statiku stavieb
Bc. JAKUB ŠOLTÉS Bc. JAKUB ŠOLTÉS
Konštruktér pre statiku stavieb
Ing. DOMINIK PAlÁŠTHY, M.Sc. Ing. DOMINIK PALÁŠTHY, M.Sc.
Inžinier pre statiku stavieb
Ing. MARTIN KUBANDA Ing. MARTIN KUBANDA
Autorizovaný stavebný inžinier
Inžinier pre statiku stavieb